Oferta

Zapraszamy na kurs podstawowy kat.  B (dla osób ubiegających się o „prawko”),  szkolenie uzupełniające (liczba godzin według życzenia) oraz szkolenie dla osób mających już prawo jazdy, a chcących podnieść swoje umiejętności w tym zakresie.

Kto może rozpocząć kurs?

Zgodnie z wymaganiami ustawowymi (Dziennik Ustaw RP, 31 października 2005 r., Warszawa, Nr 217, Rozporządzenie Ministra Infrastruktury) szkolenie podstawowe na prawo jazdy kat. B można rozpocząć nie wcześniej niż 3 miesiące przed ukończeniem 18-ego roku życia. Ponadto wymagane są: orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem (realizowane w siedzibie naszego ośrodka) oraz pisemna zgoda rodziców lub opiekunów (jeżeli kandydat nie ukończył 18 lat).

Jak wygląda szkolenie?

1. Część teoretyczna (wykłady)

2. Część praktyczna (jazda)